โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ปาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ปาน

รหัสโรงเรียน : 130337

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 149 – ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 052082833

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ปาน