โลโก้โรงเรียนบ้านโรงวัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโรงวัว

รหัสโรงเรียน : 130072

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 – แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 052081910

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโรงวัว