-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามัคคีสันม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีสันม่วง

รหัสโรงเรียน : 130340

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 136 – บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 58130

โทรศัพท์ : 052082839

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีสันม่วง

-- advertisement --