-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนมะขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนมะขาม

รหัสโรงเรียน : 370204

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนมะขาม

-- advertisement --