-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสระพัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสระพัง

รหัสโรงเรียน : 370054

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032562255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระพัง

-- advertisement --