-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองชุมพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองชุมพล

รหัสโรงเรียน : 370047

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032 447858

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองชุมพล

-- advertisement --