-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอ่างศิลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอ่างศิลา

รหัสโรงเรียน : 370216

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160

โทรศัพท์ : 032460115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอ่างศิลา

-- advertisement --