-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 370065

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)

-- advertisement --