-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 370062

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 เพชรเกษม ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032562256

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)

-- advertisement --