-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 370202

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ : 032-501069

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

-- advertisement --