โลโก้โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)

รหัสโรงเรียน : 370020

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)