-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมณีเลื่อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมณีเลื่อน

รหัสโรงเรียน : 370048

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032566092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมณีเลื่อน

-- advertisement --