-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองส้ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองส้ม

รหัสโรงเรียน : 370053

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032562258

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองส้ม

-- advertisement --