-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

รหัสโรงเรียน : 370059

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่บ้านเขาสมอระบัง – หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032-796448

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

-- advertisement --