-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)

รหัสโรงเรียน : 370044

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สุวรรณดำริห์ บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032562262

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)

-- advertisement --