-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซ่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซ่อง

รหัสโรงเรียน : 370245

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 129/1 – วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170

โทรศัพท์ : 032-465164

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซ่อง

-- advertisement --