-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 370093

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 576 – ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

โทรศัพท์ : 032-461114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

-- advertisement --