-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 370131

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 เขื่อนเพชร-เขาลูกช้าง ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

โทรศัพท์ : 032458184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

-- advertisement --