-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านในดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านในดง

รหัสโรงเรียน : 370113

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านในดง หนองบัว-มาบปลาเค้า บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

โทรศัพท์ : 032596969

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านในดง

-- advertisement --