-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 370166

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : วัดจันทารามฯ – บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ : 032583257

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

-- advertisement --