โลโก้โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 370071

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโตนดหลวง บ้านโตนดหลวง บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ : 0ไม่มี

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)