-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)

รหัสโรงเรียน : 370144

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 60/1 – ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ : 032491313

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)

-- advertisement --