-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

รหัสโรงเรียน : 370154

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ : 032-583256

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

-- advertisement --