-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธาราคีรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธาราคีรี

รหัสโรงเรียน : 380112

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธาราคีรี

-- advertisement --