-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกล้วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกล้วย

รหัสโรงเรียน : 380143

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 ม.3 – บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ 67190

โทรศัพท์ : 056-713958

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกล้วย

-- advertisement --