-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองบง

รหัสโรงเรียน : 380032

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 – ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056752326

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองบง

-- advertisement --