-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับเปิบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับเปิบ

รหัสโรงเรียน : 380547

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 056760149

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับเปิบ

-- advertisement --