-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงหลง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงหลง

รหัสโรงเรียน : 380562

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดงหลง วังโป่ง-หนองขนาก ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 056616701

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงหลง

-- advertisement --