-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่านช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่านช้าง

รหัสโรงเรียน : 380563

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่านช้าง

-- advertisement --