-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทางข้าม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทางข้าม

รหัสโรงเรียน : 380564

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทางข้าม

-- advertisement --