-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน

รหัสโรงเรียน : 380051

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทุ่งหินปูน – น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 0818883152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน

-- advertisement --