โลโก้โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 380011

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ��?��� – �����? นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056560428

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)