โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 380035

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 – ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 0952752201

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ