-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าม่วง

รหัสโรงเรียน : 380024

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 91 กลาโหม ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67250

โทรศัพท์ : 056564249

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าม่วง

-- advertisement --