-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังพลับ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังพลับ

รหัสโรงเรียน : 380556

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังพลับ

-- advertisement --