-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังศาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังศาล

รหัสโรงเรียน : 380551

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 056-923644

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังศาล

-- advertisement --