-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

รหัสโรงเรียน : 380137

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ไม่มี – พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150

โทรศัพท์ : 056923230

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

-- advertisement --