-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาขาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาขาด

รหัสโรงเรียน : 380057

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056029263

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาขาด

-- advertisement --