-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาคณฑา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาคณฑา

รหัสโรงเรียน : 380126

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเขาคณฑา ดงขุย-ตะลิ่งชัน บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ 67190

โทรศัพท์ : 056760109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาคณฑา

-- advertisement --