-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง

รหัสโรงเรียน : 380117

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 66 – ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150

โทรศัพท์ : 081-3942323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง

-- advertisement --