-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งหว้า

รหัสโรงเรียน : 380036

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99/4 – ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056713741

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

-- advertisement --