-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้าน กม.2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้าน กม.2

รหัสโรงเรียน : 380075

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้าน กม.2 สระบุรี – หล่มสัก วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

โทรศัพท์ : 056771251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้าน กม.2

-- advertisement --