-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายสมร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายสมร

รหัสโรงเรียน : 380151

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเขาแม่แก่ – ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150

โทรศัพท์ : 056-760114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายสมร

-- advertisement --