-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซำภู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซำภู

รหัสโรงเรียน : 380423

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซำภู

-- advertisement --