-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงคล้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงคล้อ

รหัสโรงเรียน : 380539

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260

โทรศัพท์ : 056760123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงคล้อ

-- advertisement --