-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

รหัสโรงเรียน : 380365

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

-- advertisement --