โลโก้โรงเรียนบ้านท่าช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าช้าง

รหัสโรงเรียน : 380403

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056918527

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าช้าง