-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนายาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนายาว

รหัสโรงเรียน : 380568

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 65 – ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์ : 056 750 052

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนายาว

-- advertisement --