-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)

รหัสโรงเรียน : 380577

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 67 ภานุรังษี เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์ : 056029202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)

-- advertisement --