-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องบง

รหัสโรงเรียน : 380413

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 0816740078

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องบง

-- advertisement --